Napište nám

Chcete  vědět  více o Těšínsku? Přečtěte si některou z muzejních publikací. Objednejte si   časopis  Těšínsko.  Navštivte  muzejní  knihovnu  Silesia.  Přijďte  na  výstavu. Staňte se členem Klubu Muzea Těšínska. Napište nám.

MUZEUM TĚŠÍNSKA

Muzeum Těšínska je jedním ze čtyř krajských muzeí a příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Sídlí v Českém Těšíně a v regionu české části Těšínského Slezska provozuje několik poboček a výstavních síní. Jeho součástí je také studijní knihovna Silesia a Klub Muzea Těšínska. Svou činností je Muzeum Těšínska zaměřeno na bohatou historii, přírodovědu a vlastivědu této oblasti.

Masarykovy sady, Český Těšín

Tel. +420 558 761 211 
E-mail: muzeum@muzeumct.cz